اریك فون دنیكن

 

 

 

اریك فون دنیكن دانشمند و باستان شناس برجسته كه چندی است به كار تحقیق و بررسی تمدن های پیشین همت گمارده است، سعی دارد در این رهگذر تمدن های دیرینه ی بشر را با اتصال به بازمانده های باستانی به نوعی قدیمی تر نشان دهد تا ماهیت و هویت اصلی بشر امروزی را از دل تاریخ بیرون كشد.

او در سوئد به دنیا امده و در سوئیس بزرگ شده است. تحصیلات خودش را در زوفینگن به پایان رسانیده و با كتاب های ارابه ی خدایان، طلای خدایان و... به شهرت رسیده است. تاكنون بیش از 29 جلد كتاب در زمینه های باستان شناسی به رشته ی تحریر در اورده كه اغلب ان ها در ایران ترجمه و چاپ شده اند. نگرانی خدایان اثر دیگری از اوست كه با نگرش به اعجوبه های باستان شناسی در اقصی نقاط جهان رازهای دیگری را از دل تاریخ بیرون می كشد و عرضه می دارد. با مطالعه ی كتاب، خود به رازها و شیرینی مطالب پی خواهید برد.

Metapysics_blog@yahoo.com 

YAHOO ID=metaphysics_blog

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 تیر 1386    | توسط: آرمان    | طبقه بندی: اریک فون دنیکن،     | نظرات()