نوستر آداموس«1»

 

 

 

در پاییز 1939 وقتی آدولف هیتلر در صدد شروع جنگ جهانی بود، توجه همسر وزیر تبلیغات آلمان، ژوزف گوبلر، به یك سری پیشگویی های عجیب جلب شد كه چهارصد سال قبل صورت گرفته بود. این پیشگویی ها توسط یك فرانسوی به نام نوستر آداموس انجام گرفتهبود و ظهور هیتلر و رایش سوم را پیشگویی كرده و نام او را به صورت «هیستر» آورده بود. بدبختانه _ البته برای هیتلر _ هیچیك از خوش بینانه ترین تفسیرها نمی توانست موفقیت رایش سوم «هیتلر» را وعده دهد. بنابراین وزارت تبلیغات پایان ماجرا را بهنفع هیتلر جعل كرد. نیروی هوایی آلمان در 1940 هزاران برگ از پیشگویی های نوستر آداموسرا بر فراز فرانسه و بلژیك پخش كرد كه در آن ها پیش بینی شده بود كه آلمان فاتح جنگ خواهد بود و جنوب شرقی فرانسه گرفتار جمگ داخلی خواهد شد. هدف این بود كه فراریان راه فرانسه را بند نیاورند تا ارتش آلمان بتواند بدون دردسر در جاده ها حركت كند.در جواب این كار اینتلیجنس سرویس، نسخه ی اصلی پیش گویی ها دالبر پیروزی متفقین بر قوای محور را منتشر كرد. میشل دونوستر آدام كه بعدها نامش را لاتین كرد و به نام نوستر آداموس تغییر داد در 1503 میلادی در سنت رمی پروونس به دنیا آمد. خانواده ی او یهودی الاصل بود بعدها به مسیحیت گرویده بودند و میشل جوان كاتولیك بار آمد. او دانش آموزیممتاز بود كه بعدها پزشكی حاذق شد و بخصوص در درمان طاعون از خود تبحری فراوان نشان داد. یكی از دلایل موفقیت او نگرفتن خون از بیماران بود كه در قرن شانزدهم روشی انقلابی در طب می شد. او در زمینه های دیگر نیز سرآمد زمان بود. نوستر آداموس 100 سال پیش از گالیله اعلام كرد بود كه زمین به دور خورشید می چرخد. نبوغ او در زمینه ی پیش گویی از سال 1555 به ظهور رسید. در آنسال نخستین كتابش از ده كتابش كه نام قرون بر آن نهاده بود منتشر شد كه حاوی یكصد پیشگویی بود. تمام آن ها به صورت شعر نوشته شده بود. نوستر آدامس هیچگاه شیوه ی خود را در پیشگویی آینده آشكار نكرد. او ظرفی از آب را بر روی سه پایه ای برنزی می گذاشت و بر آن خیره می شد، درست همانگونهكه طالع بینها به حباب های كریستال نگاه می كنند، و ناگاه پیشگویی هایی به فكرش می رسید. یك روز هنگامی كه مرد جوانی بود و در ایتالیا سفر می كرد، در برابر راهبی به نام فلیس پرتی زانو زد و در مقابل دیدگان حیرت زده ی حاضرین گفت:«من در برابر مقام مقدس پاپ زانو میزنم.» در 1858 راهب به مقام پاپ سیكتوس پنجم رسید. یكبار وقتی به حضور كاترین دومدیسی ملكه ی قرانسه رسید. پسركی
از درباریان همراه ملكه بود. نوستر آدانوس پیش بینی كرد كه او روزی پادشاه فرانسه خواهد شد.آن پسر هنری ناوار بود كه بعدها هنری چهارم پادشاه فرانسه شد.
پیشگویی او بر آمد و از او خواست بگوید سرنوشت دو خوك كه در حیاط خانه داشت چه خواهدشد. آداموس پاسخ داد كه نجیبزاده خوك سیاه را خواهد خورد و خوك سفید را گرگی میخورد. نجیبزاده دستور داد خوك سفید فورا ذبح شود. بر سر میز شام، به او گفتند گله ای گرگ گوشت خوك سفید را ربوده و او اكنون گوشت خوك سیاه را می خورد. نوستر آداموس مرگ خود را در سال 1566 پیشگویی كرد. در هنگاممرگ دستور داد صفحه ای برنزی كه بر روی آن تاریخی كنده شده بود در تابوتش بگذارند. در سال 1700 گور او شكافته
شد تا تابوتش به مكانی مناسبتر منتقل شود. درون تابوت بر روی لوحه
نوشته شده بود سال 1700!از آنجا كه نوستر آداموس می ترسید كمیته ی تفتیش عقاید او را به جادوگری متهم كند. پیشگوییهایش را با رمز، نماد و اشكال و وارونه كردن حروف كلمات،
به زبان لاتین یا فرانسه ی قدیم یا دیگر زبان ها می نوشت. این موضوع باعث تفاسیر گوناگونبسیاری از پیشگویی های او شده است. اما تاكنون بسیاری از پیشگوییهای او به حقیقت پیوسته ومقام او را تا حد بزرگترینپیشگوی عالم بالا برده است.

ادامه دارد.......

منبع: فروم نوستر آداموس

دوستان عزیز، امیدوار هستم كه از مطلب امروز لذت برده باشید. مطلب بعدی نیز ادامه ی این مطلب می باشد. به امید داشتن لحظاتی خوش و خرم، خدانگه دار

 

Metaphysics_blog@yahoo.com

YAHOO ID=metaphysics_blog

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 تیر 1386    | توسط: آرمان    | طبقه بندی: نوستر آداموس،     | نظرات()